Genç El Cerrahları

Genç El Cerrahları 

El cerrahisi, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Genel Cerrahi Anabilim Dalları, uzmanlık eğitimi sonrasında iki yıl süreyle eğitim görülen bilim ve uzmanlık dalı olarak belirlenmiştir. ÖSYM tarafından yapılan yan dal uzmanlık sınavı sonuçlarına göre mevcut el cerrahisi kadrolarına yerleştirme yapılmaktadır. El Cerrahisinin sınavla girilen bir üst ihtisas olarak kabul edilmesi sonrasında, özellikle ana dal uzmanlığının ilk yıllarındaki doktorlar tarafından el cerrahisine olan ilginin arttığı gözlenmiştir.

Genç El Cerrahlarını, üst ihtisas yaparak el cerrahisi uzmanı olmuş ve bu uzmanlık sürecinin ilk 10 yılı içerisinde olan El Cerrahları olarak düşündük. Amacımız El Cerrahisinin (kongrelerin, kursların, …) tanıtımını yaparak El Cerrahisine olan ilgiyi artırmak, el cerrahisi üst ihtisası yapmayı düşünen adaylara yardımcı olmak ve üst ihtisas sürecindeki arkadaşlarımıza kurumsal bazda destek olmaktır.

El Cerrahisinin tanıtımı için sosyal medya platformlarının aktif olarak kullanılması planlanmıştır. El Cerrahisi üst ihtisası yapmayı düşünen adaylara yardımcı olmak ve El Cerrahisini tanıtmak için derneğimiz aracılığıyla klinik ziyaretleri düzenlenecektir. Üst ihtisas sürecindeki arkadaşlarımızın istekleri doğrultusunda, bilgi ve görgülerini artırmak için yurt içi ve yurt dışındaki farklı kliniklerde rotasyonlar için destek alınacaktır.

Kongremiz esnasındaki genel kurulda yapılan etkinlikler için sunum yapılacaktır.

Dr. Egemen Ayhan

      Moderatör

ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun