Hakkımızda

TEÜECD kuruluşu 1977 ye dayanmaktadır. Günümüzde ortopedi ve travmatolojide el ve üst ekstremite ayrı bir bölüm  olarak gelişmektedir. Parmak ucundan omuza kadar olan bu bölgenin zor anatomik yapısı ve günlük yaşamdaki çok önemli işlevleri nedeniyle özel bir bölgedir. İçice geçmiş  kompleks anatomik yapısı ile duyu , hareket ve estetik olarak çok önemli olan el cerrahisi bu işe gönül vermiş bir grub hekim tarafından yapılmaktadır.

Uzun ameliyat süreleri , mikrocerrahi gerektirmesi , uzun öğrenme eğrisi , acil hastasının  çok olması , ekip çalışması gerektirmesi ve rehabilitasyonun çok önemli olması el cerrahisinin temel özellikleridir. Ülkemizde halen iş kazaları , trafik kazaları ve ev kazalarının çok olması elcerrahlarının işini çok arttırmaktadır. Malesef ülkemizde yeterli sayıda elcerrahı yoktur ve elcerrahisi merkezleri sınırlıdır. SGK nun elcerrahisine ödediği düşük ücretler ve emek yoğun ve acile dayalı bu hizmeti nedeniyle bu dala ilgiyi azaltmıştır.

El cerrahisi bugün sadece replantasyon olarak algılanmaktadır. Ancak kompleks travmaları , tendon cerrahisi , flepler , üst ekstremite kırıklarına ve açık kırıklara yaklaşım farkı , damar ve sinirlere müdahele etme özelliği  , rehabilitasyonu  ve doğumsal anomalileri ile çok geniş bir alanı kapsamaktadır. El cerrahisinin yan dal olması el cerrahisin gelişmesine önemli katkıları olacağını düşünüyoruz. Derneğimiz geçmiş dönemde el cerrahisini omuzlayan ve emek veren tüm meslektaşlarımızın T.C. Sağlık Bakanlığının vereceği el cerrahisi diplomasını almasını sağlamak istemektedir. Mevcut yönetmelikteki sorunlar bakanlığa en üst düzeyde iletilmiştir ve insan gücü kaybına yol açacak değişiklerin bir an önce giderilmesi gerekmektedir. Ayrıca el cerrahisi eğitimi için yapılan müfredat programını oluşturulmasında derneğimiz aktif rol almak istemektedir. ECYEK eğitim komisyonumuz bu konuda gerekli girişimlerde bulunmuştur.

TEÜECD kuruluşundan bu yana tüm başkan ve yönetim kurulları ile ülkemizde el cerrahisinin gelişmesi için eğitim kursları , ulusal ve ulusarası kongreler düzenlemiştir.Her dönemde yapmak istediklerimizin başında  meslektaşlarımızla sürekli iletişim halinde bulunmak ve onların  özlük haklarını korumak ,  için  her türlü çabayı göstermek ve eğitim faliyetlerinde bulunmak gelmektedir.  Bu amaçla çabalarımız devam etmektedir.

ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun