16.Prof. Dr. Rıdvan Ege İleri El Cerrahisi Kursu

16.Prof. Dr. Rıdvan Ege İleri El Cerrahisi Kursu

HABER TARİHİ: 10 Ocak 2022
119 Kişi okudu

Sayın Meslektaşlarım,

 

16. Prof. Dr. Rıdvan EGE İleri El Cerrahi Kursu 25-26 Şubat 2022 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir. Pandemi koşullarında katılımcı sayısı 60 ile sınırlandırılmıştır. Bu ileri kursun teması, el cerrahisi günlük uygulamalarında karşımıza sık çıkan problemleri en az sorunla halledilmesi ve oluşmuş problemlerin çözümünü gözden geçirmek olacaktır. İçeriğin hedeflere ulaşmanızda faydalı olmasını umuyoruz.

Kurs katılım ücreti 600 TL dir

Sorularınız için bana, kurs sekreteri Dr. Levent Küçük’e ve Sayın Rezzan Tıraş’a aşağıdaki iletişim kanallarıyla her zaman ulaşabilirsiniz.

Düzenleme Kurulu adına,

Dr. S. Sinan Bilgin  

16. Prof. Dr. Rıdvan Ege El Cerrahisi Kursu Başkanı

 

 

İletişim Bilgileri

S. Sinan Bilgin tel: 536 219 8588, e-posta: ssbilgin@yahoo.com  

Levent Küçük tel: 505 525 0277, e-posta:  kucuklevent@yahoo.com

Rezzan Tıraş: cep: 505 312 4091, e-posta: turkhand@gmail.com

BAŞVURU FORMU

Kurs Ücretinin Yatırılacağı Banka Hesap Bilgileri:

HESAP ADI: TÜRK EL VE ÜST EKSTREMİTE CERRAHİSİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

BANKA ADI: GARANTİ BANKASI – MEŞRUTİYET ŞUBESİ

HESAP NUMARASI: 528/6297763

IBAN TL: TR26 0006 2000 5280 0006 2977 63

AÇIKLAMA: DR. AD SOYAD KAYIT ÜCRETİ

 

16. Prof. Dr. Rıdvan Ege İleri El Cerrahisi Kursu Düzenleme Komitesi

Dr. S. Sinan Bilgin  

16. Prof. Dr. Rıdvan Ege El Cerrahisi Kursu Başkanı

Dr. Levent Küçük

16. Prof. Dr. Rıdvan Ege El Cerrahisi Kursu Sekreteri

 

Bilimsel Kurul

Dr. A. Emre Aksu

Dr. Mehmet Armangil

Dr. Atakan Aydın

Dr. Ömer Berköz

Dr. Metin Eskandari

Dr. Tüzün Fırat

Dr. Hakan Gündeş

Dr. Fatih Kabakaş

Dr. Murat Kayalar

Dr. Gürsel Leblebicioğlu

Dr. Ufuk Nalbantoğlu

Dr. Taçkın Özalp

Dr. Kahraman Öztürk

 

                                                                     25 ŞUBAT 2022, CUMA

 

AÇILIŞ KONUŞMALARI                                                                                                                               08:00-08:30

 

Kurs Başkanı                      Dr. S. Sinan Bilgin                                                                                           08:00-08:10

Dernek Başkanı                Dr. Mehmet Demirtaş                                                                                   08:10-08:20

Kurs Sekreteri                   Dr. Levent Küçük                                                                                            08:20-08:30

 

1. Oturum: KONJENİTAL EL                       

Moderatör: DR. A. EMRE AKSU                                                                                                   08:30- 09:30

 

Radial Club Hand                                                                                                                           Dr. Ali Emre Aksu

Hipoplazik Başparmak                                                                                                                  Dr. Sait Ada

Dublike Başparmak                                                                                                                       Dr. Zekeriya Tosun

ARA                                                                                                                                                  09:30-09:40

2. Oturum: DİSTAL RADİUS KIRIKLARI   

Moderatör: DR. UFUK NALBANTOĞLU                                                                                     09:40-10:40

 

Ameliyat Öncesi/Sırasında Değerlendirme                                                                          Dr. Egemen Altan

Cerrahi Tedavide Kullanılan Güncel İmplantlar ve Özellikleri                                            Dr. Osman Orman

Plak-Vida ile Tedaviler                                                                                                              Dr. Kadir Çevik

Plak-Vida ile Tedavi Edilemeyen Kırıklara Yaklaşım                                                            Dr. Metin Akıncı

 

3. Oturum: DİSTAL RADİUS KIRIKLARI   

Moderatör: DR. UFUK NALBANTOĞLU                                                                                               10:40-11:40

 

Radius Distal Uç Kırıkları Tedavisinde Yumuşak Doku Komplikasyonları                   Dr. Kemal Özaksar

Radius Distal Uç Kırıkları Tedavisinde Yumuşak/Kemiksel Komplikasyonlar             Dr. S. Sinan Bilgin

Olgu Tartışması                                                                                                                    Tüm Konuşmacılar

 

ARA                                                                                                                                                                    11:40-12:00

4. Oturum: DİRSEK KIRIKLI-ÇIKIKLARI   

Moderatör: DR. HAKAN GÜNDEŞ                                                                                                          12:00-13:00

 

İzole Medial/Lateral Taraf Yaralanmaları Tanı ve Tedavi                                                                Dr. Taner Bekmezci

Dirsek Kırıklı Çıkıkları ve Mutsuz Üçlü                                                                                    Dr. Hakan Gündeş

Travma Sonrası Sert Dirsek                                                                                                        Dr. Levent Buluç

ÖĞLEN DİNLENMESİ                                                                                                                                    13:00-13:45

 

5. Oturum: SKAFOİD KAYNAMAMASI   

Moderatör: DR. TAÇKIN ÖZALP                                                                                                              13:45-14:45

 

Skafoid Kaynama Sebepleri ve Greftle Tedavisi                                                                 Dr. Özgün Güntürk

Pediküllü Vasküler Greftlerin Kullanımı                                                                          Dr. Abdülkadir Adıyaman

Serbest Medial Femoral Kondil Flebi Kullanımı                                                                  Dr.Taçkın Özalp

 

6. Oturum: PİP KIRIKLI-ÇIKIKLARI                           

Moderatör: DR. METİN ESKANDARİ                                                                                                     14:45-15:45

 

Tanı, Cerrahi Dışı Tedaviler, Kapalı Perkütan Cerrahiler                                                  Dr. Melih Bağır

Akut Olgularda Açık Cerrahi Tedavi Yöntemleri                                                                 Dr. Emre Can Baş

Kronik Olgular ve Sekellerde Güncel Yaklaşımlar                                                               Dr. Egemen Ayhan

 

ARA                                                                                                                                                                    15:45-16:00

 

7. Oturum: KİENBÖCK HASTALIĞI                          

Moderatör: DR. GÜRSEL LEBLEBİCİOĞLU                                                                                            16:00-17:00

 

Kienböck Hastalığı Tanısında Zorluklar                                                                              Dr. Gürsel Leblebicioğlu

Artroskopik Proksimal Sıra Çıkarımı                                                                                        Dr. Bülent Özçelik

Sınırlı Karpal Füzyonlar Yaşam Kalitesini Artırıyor Mu?                                                   Dr. Kadir Ertem

Vaskülarize Kemik Uygulamalarının Yeri Var Mı?                                                              Dr. Mehmet Baydar

8. Oturum: ARTROSKOPİK CERRAHİ                      

Moderatör: DR. MEHMET ARMANGİL                                                                                                 17:00-18:00

 

CMC Artroz                                                                                                                                      Dr. Bülent Özçelik

Skafoid Kaynamama                                                                                                                     Dr. Mehmet Armangil

DRUE Ligament Rekonstrüksiyonu                                                                                         Dr. Kahraman Öztürk

Distal Radius Kırıkları Artroskopik Yardım                                                                            Dr. Mustafa Özkan

 

GÜN SONU                                                                                                                                                                      18:00

 

                                                                                  26 ŞUBAT 2022, CUMARTESİ

 

9. Oturum: TRAVMADA MİKROCERRAHİ            

Moderatör: DR. FATİH KABAKAŞ                                                                                                           08:30-09:30

 

Akut periferik sinir yaralanmalarında mikrocerrahi seçenekler                                   Dr. Mehmet Çolak

Majör replantasyonlar                                                                                                                 Dr. Yusuf Gürbüz

Parmak replantasyonları                                                                                                             Dr. Fatih Kabakaş

Elde yumuşak doku onarımı için serbest flep seçenekleri                                              Dr. Alper Aksoy

 

10. Oturum: FLEKSÖR TENDON CERRAHİSİ        

Moderatör: DR. MURAT KAYALAR                                                                                                        09:30-10:30

 

Fleksör Tenon Onarımında Doğrular                                                                                      Dr. Murat Kayalar

Fleksör Tendon Onarımında Yanlışların Düzeltilmesi                                                       Dr. Özgün Güntürk

Feksör Tendon Rehabilitasyon Protokollerine Bakış                                                         Fzt. Cansu Zeytinoğlu

 

ARA                                                                                                                                                                    10:30-10:45

 

11. Oturum: TENDON TRANSFERLERİ, DİSTAL SİNİR TRANSFERLERİ

Moderatör: DR. ÖMER BERKÖZ                                                                                                              10:45-12:15

Sinir Yaralanmalarında Tedavi Stratejileri (Primer Onarımdan Tendon Transferine Giden Yol) Dr. Levent Yalçın

Omuz Abdüksiyon ve Dış Rotasyonu İçin Sinir Transferleri                                            Dr.Kadir Bacakoğlu

Dirsek Fleksiyon -Ekstansiyonu İçin Sinir Transferleri                                                      Dr.Mehmet Ali Acar

Önkolda Yapılan Sinir Transferleri                                                                                           Dr.Mehmet Alp

Nöroma Tedavisi İçin Sinir Transferleri                                                                                  Dr.Ahmet Biçer

Duyu Restorasyonu İçin Sinir Transferleri                                                                            Dr.Fatih Kabakaş

Sinir Transferlerinde Rehabilitasyon İlkeleri                                                                        Fzt. Safiye Özkan

Ulnar Sinir Felcinde Sinir Transferleri                                                                                     Dr. Türker Özkan

Median Sinir Felcinde Tendon Transferleri                                                                          Dr. Levent Küçük

Radial Sinir Felcinde Tendon Transferleri                                                                             Dr.Serdar Tuncer

Tendon Transferlerinde Rehabilitasyon İlkeleri                                                                 Fzt. Zeynep Hoşbay

 

ÖĞLEN DİNLENMESİ                                                                                                                                    12:15-13:00

12. Oturum: BRAKİAL PLEKSUS YARALANMALARI DOĞUMSAL/TRAVMATİK

Moderatör: DR. ATAKAN AYDIN                                                                                                             13:00-14:00

 

Doğumsal Felçte Sinir Onarımları                                                                                            Dr. Berkan Mersa

Doğumsal Felçte Sekonder Cerrahiler                                                                                   Dr. Atakan Aydın

Travmatik Pleksus Felçlerinde Sinir Onarım Teknikleri                                                    Dr. Semih Takka

Travmatik Pleksus Felçlerinde Sekonder Cerrahiler                                                         Dr. Ömer Berköz

 

13. Oturum: REVİZYON TUZAK NÖROPATİLER

Moderatör: DR. KAHRAMAN ÖZTÜRK                                                                                                 14:00-14:45

 

Kubital Tünel Sendromu                                                                                                             Dr. Aydın Yücetürk

Karpal Tünel Sendromu                                                                                                              Dr. Muhittin Şener

Guyon Kanal Problemleri                                                                                                            Dr. Özgün Güntürk

ARA                                                                                                                                                                    14:45-15:00

14. Oturum: KOMPLEKS BÖLGESEL AĞRI SENDROMU

Moderatör: DR. TÜZÜN FIRAT                                                                                                                 15:00-15:45

 

Tanım, Teoriler, Algoloji Yönüyle Tedavi Yaklaşımları                                                            Dr. Altan Şahin

Üst Ekstremite Yaralanmalarıyla İlişkisi ve El Cerrahisi Yönüyle Tedavi Yaklaşımları   Dr. Egemen Ayhan

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yaklaşımı                                                                                                      Dr. Tüzün Fırat

 

15. Oturum: EL CERRAHİSİNDE SAHADA YAŞANAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Moderatör: DR. LEVENT KÜÇÜK                                                                                                             15:45-16:30

 

Yandal Uzmanlık Öğrencisi Gözüyle                                                                                       Dr. Ali Engin Dastan

Zorunlu Hizmetteki Uzman Gözüyle                                                                                      Dr. Ali Özdemir

Merkezdeki Uzman Gözüyle                                                                                                     Dr. Erdinç Acar

 

16. Oturum: EL CERRAHİSİNİN ÖNCÜLERİ İLE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE

Moderatör: DR. MEHMET DEMİRTAŞ                                                                                                   16:30-18:00

 

Dr. İsmail Hakkı Çallı

Dr. Ahmet Karaoğuz

Dr. Oğuz Polatkan

 

KAPANIŞ                                                                             ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun