16.Prof. Dr. Rıdvan Ege İleri El Cerrahisi Kursu

16.Prof. Dr. Rıdvan Ege İleri El Cerrahisi Kursu

HABER TARİHİ: 10 Ocak 2022
1680 Kişi okudu

Sayın Meslektaşlarım,

 

16. Prof. Dr. Rıdvan EGE İleri El Cerrahi Kursu 25-26 Şubat 2022 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir. Pandemi koşullarında katılımcı sayısı 60 ile sınırlandırılmıştır. Bu ileri kursun teması, el cerrahisi günlük uygulamalarında karşımıza sık çıkan problemleri en az sorunla halledilmesi ve oluşmuş problemlerin çözümünü gözden geçirmek olacaktır. İçeriğin hedeflere ulaşmanızda faydalı olmasını umuyoruz.

Kurs katılım ücreti 600 TL dir

Sorularınız için bana, kurs sekreteri Dr. Levent Küçük’e ve Sayın Rezzan Tıraş’a aşağıdaki iletişim kanallarıyla her zaman ulaşabilirsiniz.

Düzenleme Kurulu adına,

Dr. S. Sinan Bilgin  

16. Prof. Dr. Rıdvan Ege El Cerrahisi Kursu Başkanı

 

 

İletişim Bilgileri

S. Sinan Bilgin tel: 536 219 8588, e-posta: ssbilgin@yahoo.com  

Levent Küçük tel: 505 525 0277, e-posta:  kucuklevent@yahoo.com

Rezzan Tıraş: cep: 505 312 4091, e-posta: turkhand@gmail.com

BAŞVURU FORMU

Kurs Ücretinin Yatırılacağı Banka Hesap Bilgileri:

HESAP ADI: TÜRK EL VE ÜST EKSTREMİTE CERRAHİSİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

BANKA ADI: GARANTİ BANKASI – MEŞRUTİYET ŞUBESİ

HESAP NUMARASI: 528/6297763

IBAN TL: TR26 0006 2000 5280 0006 2977 63

AÇIKLAMA: DR. AD SOYAD KAYIT ÜCRETİ

 

16. Prof. Dr. Rıdvan Ege İleri El Cerrahisi Kursu Düzenleme Komitesi

Dr. S. Sinan Bilgin  

16. Prof. Dr. Rıdvan Ege El Cerrahisi Kursu Başkanı

Dr. Levent Küçük

16. Prof. Dr. Rıdvan Ege El Cerrahisi Kursu Sekreteri

 

Bilimsel Kurul

Dr. A. Emre Aksu

Dr. Mehmet Armangil

Dr. Atakan Aydın

Dr. Ömer Berköz

Dr. Metin Eskandari

Dr. Tüzün Fırat

Dr. Hakan Gündeş

Dr. Fatih Kabakaş

Dr. Murat Kayalar

Dr. Gürsel Leblebicioğlu

Dr. Ufuk Nalbantoğlu

Dr. Taçkın Özalp

Dr. Kahraman Öztürk

 

       

25 ŞUBAT 2022, CUMA

 

AÇILIŞ KONUŞMALARI                                                                                                                       08:30- 09:00

 

Kurs Başkanı                    Dr. S. Sinan Bilgin                                                                                      

Dernek Başkanı                Dr. Mehmet Demirtaş                                                                             

Kurs Sekreteri                   Dr. Levent Küçük                                                                                      

 

1. Oturum: KONJENİTAL EL                       

Moderatör: DR. A. EMRE AKSU                                                                                                         09:00- 10:00

 

Radial Club Hand                                                                                                                     Dr. Ali Emre Aksu

Hipoplazik Başparmak                                                                                                            Dr. Sait Ada

Dublike Başparmak                                                                                                                 Dr. Zekeriya Tosun

 

ARA                                                                                                                                                          10:00-10:20

 

2. Oturum: DİSTAL RADİUS KIRIKLARI   

Moderatör: DR. UFUK NALBANTOĞLU                                                                                            10:20-11:20

 

Ameliyat Öncesi/Sırasında Değerlendirme                                                                         Dr. Egemen Altan

Cerrahi Tedavide Kullanılan Güncel İmplantlar ve Özellikleri                                         Dr. Osman Orman

Plak-Vida ile Tedaviler                                                                                                            Dr. Kadir Çevik

Plak-Vida ile Tedavi Edilemeyen Kırıklara Yaklaşım                                                          Dr. Metin Akıncı

 

3. Oturum: DİSTAL RADİUS KIRIKLARI   

Moderatör: DR. UFUK NALBANTOĞLU                                                                                            11:20-12:20

 

Radius Distal Uç Kırıkları Tedavisinde Yumuşak Doku Komplikasyonları                      Dr. Yusuf Gürbüz

Radius Distal Uç Kırıkları Tedavisinde Kemiksel Komplikasyonlar                                  Dr. S. Sinan Bilgin

Olgu Tartışması                                                                                                                       Tüm Konuşmacılar

ÖĞLEN DİNLENMESİ                                                                                                                           12:20-13:00

 

4. Oturum: DİRSEK KIRIKLI-ÇIKIKLARI    

Moderatör: DR. HAKAN GÜNDEŞ                                                                                                      13:00-14:00

 

İzole Medial/Lateral Taraf Yaralanmaları Tanı ve Tedavi                                               Dr. Taner Bekmezci

Dirsek Kırıklı Çıkıkları ve Mutsuz Üçlü                                                                                  Dr. Hakan Gündeş

Travma Sonrası Sert Dirsek                                                                                                    Dr. Levent Buluç

 

5. Oturum: SKAFOİD KAYNAMAMASI    

Moderatör: DR. TAÇKIN ÖZALP                                                                                                         14:00-15:00

 

Skafoid Kaynama Sebepleri ve Greftle Tedavisi                                                                Dr. Özgün Güntürk

Pediküllü Vasküler Greftlerin Kullanımı                                                                               Dr. Abdülkadir Sarı

Serbest Medial Femoral Kondil Flebi Kullanımı                                                                 Dr.Taçkın Özalp

 

6. Oturum: PİP KIRIKLI-ÇIKIKLARI                          

Moderatör: DR. METİN ESKANDARİ                                                                                                 15:00-16:00

 

Tanı, Cerrahi Dışı Tedaviler, Kapalı Perkütan Cerrahiler                                                  Dr. Melih Bağır

Akut Olgularda Açık Cerrahi Tedavi Yöntemleri                                                                Dr. Emre Can Baş

Kronik Olgular ve Sekellerde Güncel Yaklaşımlar                                               Dr. Egemen Ayhan

 

ARA                                                                                                                                                          16:00-16:20

 

7. Oturum: KOMPLEKS BÖLGESEL AĞRI SENDROMU

Moderatör: DR. TÜZÜN FIRAT                                                                                                           16:20-17:10

 

Tanım, Teoriler, Algoloji Yönüyle Tedavi Yaklaşımları                                                           Dr. Altan Şahin

Üst Ekstremite Yaralanmalarıyla İlişkisi ve El Cerrahisi Yönüyle Tedavi Yaklaşımları   Dr. Egemen Ayhan

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yaklaşımı                                                                                    Dr. Tüzün Fırat

 

8. Oturum: EL CERRAHİSİNDE SAHADA YAŞANAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Moderatör: DR. LEVENT KÜÇÜK                                                                                                       17:10-18:00

 

Yandal Uzmanlık Öğrencisi Gözüyle                                                                                    Dr. Ali Engin Dastan

Zorunlu Hizmetteki Uzman Gözüyle                                                                                    Dr. Ali Özdemir

Merkezdeki Uzman Gözüyle                                                                                                 Dr. Erdinç Acar

 

GÜN SONU                                                                                                                                                            18:00

 

 

 

26 ŞUBAT 2022, CUMARTESİ

 

9. Oturum: TRAVMADA MİKROCERRAHİ             

Moderatör: DR. FATİH KABAKAŞ                                                                                                       08:30-09:30

 

Akut periferik sinir yaralanmalarında mikrocerrahi seçenekler                                     Dr. Mehmet Çolak

Majör replantasyonlar                                                                                                           Dr. Yusuf Gürbüz

Parmak replantasyonları                                                                                                       Dr. Fatih Kabakaş

Elde yumuşak doku onarımı için serbest flep seçenekleri                                Dr. Alper Aksoy

 

10. Oturum: FLEKSÖR TENDON CERRAHİSİ         

Moderatör: DR. MURAT KAYALAR                                                                                                    09:30-10:15

 

Fleksör Tenon Onarımında Doğrular                                                                                   Dr. Murat Kayalar

Fleksör Tendon Onarımında Yanlışların Düzeltilmesi                                                       Dr. Özgün Güntürk

Feksör Tendon Rehabilitasyon Protokollerine Bakış                                                        Fzt. Cansu Zeytinoğlu

 

ARA                                                                                                                                                          10:15-10:30

 

11. Oturum: TENDON TRANSFERLERİ, DİSTAL SİNİR TRANSFERLERİ

Moderatör: DR. ÖMER BERKÖZ                                                                                                        10:30-12:30

Periferik Sinir Yaralanmalarında Tedaviye doğru                                                    Dr. Levent Yalçın

Travmatik Brakial Pleksus Yaralanmalarında Yapılan Sinir Transferleri                        Dr.Mehmet Ali Acar

Periferik Sinir Yaralanmalarında Yapılan Sinir Transferleri                                              Dr.Mehmet Alp

Duyu Restorasyonu İçin Yapılan Sinir Transferleri                                                            Dr.Fatih Kabakaş

Ulnar Sinir Felcinde Tendon Transferleri                                                             Dr. Türker Özkan

Median Sinir Felcinde Tendon Transferleri                                                                        Dr. Levent Küçük

Radial Sinir Felcinde Tendon Transferleri                                                                           Dr.Serdar Tuncer

 

 

ÖĞLEN DİNLENMESİ                                                                                                                            12:30-13:15

 

 

12. Oturum: BRAKİAL PLEKSUS YARALANMALARI DOĞUMSAL/TRAVMATİK

Moderatör: DR. ATAKAN AYDIN                                                                                                       13:15-14:15

 

Doğumsal Felçte Sinir Onarımları                                                                                        Dr. Berkan Mersa

Doğumsal Felçte Sekonder Cerrahiler                                                                                Dr. Atakan Aydın

Travmatik Pleksus Felçlerinde Sinir Onarım Teknikleri                                                     Dr. Semih Takka

Travmatik Pleksus Felçlerinde Sekonder Cerrahiler                                                         Dr. Ömer Berköz

 

13. Oturum: REVİZYON TUZAK NÖROPATİLER

Moderatör: DR. KAHRAMAN ÖZTÜRK                                                                                             14:15-15:00

 

Kubital Tünel Sendromu                                                                                                         Dr. Aydın Yücetürk

Karpal Tünel Sendromu                                                                                           Dr. Muhittin Şener

Guyon Kanal Problemleri                                                                                                       Dr. Özgün Güntürk

 

ARA                                                                                                                                                          15:00-15:15

14. Oturum: KİENBÖCK HASTALIĞI                       

Moderatör: DR. GÜRSEL LEBLEBİCİOĞLU                                                                                       15:15-16:15

 

Kienböck Hastalığı Tanısında Zorluklar                                                                            Dr. Gürsel Leblebicioğlu

Artroskopik Proksimal Sıra Çıkarımı                                                                                    Dr. Erdem Özden

Sınırlı Karpal Füzyonlar Yaşam Kalitesini Artırıyor Mu?                                                    Dr. Kadir Ertem

Vaskülarize Kemik Uygulamalarının Yeri Var Mı?                                               Dr. Mehmet Baydar

 

15. Oturum: ARTROSKOPİK CERRAHİ                   

Moderatör: DR. MEHMET ARMANGİL                                                                                            16:15-17:15

 

CMC Artroz                                                                                                                               Dr. Meriç Uğurlar

Skafoid Kaynamama                                                                                                               Dr. Mehmet Armangil

DRUE Ligament Rekonstrüksiyonu                                                                                      Dr. Kahraman Öztürk

Distal Radius Kırıkları Artroskopik Yardım                                                                          Dr. Mustafa Özkan

 

16. Oturum: EL CERRAHİSİNİN ÖNCÜLERİ İLE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE

Moderatör: DR. MEHMET DEMİRTAŞ                                                                                              17:15-18:30

 

Dr. İsmail Hakkı Çallı

Dr. Ahmet Karaoğuz

Dr. Oğuz Polatkan

 

KAPANIŞ                                                                                                                                                                18:30

                                                             ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun