Hakkımızda

Dernek tüzüğünde belirtildiği gibi el cerrahisi, el ve üst ekstremite ile bunların işlev ve şeklini direk etkileyen tüm yapıların hastalıklarının, yaralanmalarının, doğuştan anomalilerinin tanınmasını, bu bozuklukların önlenmesini, cerrahi ve cerrahi olmayan yöntemlerle tedavisini, aynı bölgelerin doğumsal veya edinsel deformitelerinin rekonstrüksiyonlarını ve ameliyat sonu bakım ve rehabilitasyonunu içeren; 'ortopedi ve travmatoloji' ve plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi' ana bilim dalı uzmanlık eğitimleri sonrası 2 yıl süreyle eğitim görülen yandal uzmanlığıdır.

Uzun ameliyat süreleri , mikrocerrahi gerektirmesi , uzun öğrenme eğrisi , acil hastasının  çok olması , ekip çalışması gerektirmesi ve rehabilitasyonun çok önemli olması el cerrahisinin temel özellikleridir. Ülkemizde halen iş kazaları , trafik kazaları ve ev kazalarının çok olması elcerrahlarının işini çok arttırmaktadır. Malesef ülkemizde yeterli sayıda elcerrahı yoktur ve elcerrahisi merkezleri sınırlıdır. SGK nun elcerrahisine ödediği düşük ücretler ve emek yoğun ve acile dayalı bu hizmeti nedeniyle bu dala ilgiyi azaltmıştır.

El cerrahisi bugün sadece replantasyon olarak algılanmaktadır. Ancak kompleks travmaları , tendon cerrahisi , flepler , üst ekstremite kırıklarına ve açık kırıklara yaklaşım farkı , damar ve sinirlere müdahele etme özelliği  , rehabilitasyonu  ve doğumsal anomalileri ile çok geniş bir alanı kapsamaktadır. El cerrahisinin yan dal olması el cerrahisin gelişmesine önemli katkıları olacağını düşünüyoruz. Derneğimiz geçmiş dönemde el cerrahisini omuzlayan ve emek veren tüm meslektaşlarımızın T.C. Sağlık Bakanlığının vereceği el cerrahisi diplomasını almasını sağlamak istemektedir. Mevcut yönetmelikteki sorunlar bakanlığa en üst düzeyde iletilmiştir ve insan gücü kaybına yol açacak değişiklerin bir an önce giderilmesi gerekmektedir. Ayrıca el cerrahisi eğitimi için yapılan müfredat programını oluşturulmasında derneğimiz aktif rol almak istemektedir. ECYEK eğitim komisyonumuz bu konuda gerekli girişimlerde bulunmuştur.

TEÜECD kuruluşundan bu yana tüm başkan ve yönetim kurulları ile ülkemizde el cerrahisinin gelişmesi için eğitim kursları , ulusal ve ulusarası kongreler düzenlemiştir.Her dönemde yapmak istediklerimizin başında  meslektaşlarımızla sürekli iletişim halinde bulunmak ve onların  özlük haklarını korumak ,  için  her türlü çabayı göstermek ve eğitim faliyetlerinde bulunmak gelmektedir.  Bu amaçla çabalarımız devam etmektedir.

ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun