Kübital Tünel Sendromu

KUBİTAL TÜNEL SENDROMU

Nedir?

Ulnar sinir dirsek arkasındaki iki çıkıntı arasındaki oluktan geçtikten sonra kübital tünel denilen tünelden geçerek ön kola girer. Dirsek kıvrıldığında tünelin çapı küçülür ve sıkışmaya olan yatkınlık artar. Sinir bu bölgede çok yüzeyel olduğu için, dirseğimizi bir yere çarptığımızda elektrik çarpılması hissi uyandırır. (Şekil 1)

Şekil1:Dirseğin arkadan görünümü ulnar sinir anatomisi

Nedenleri nelerdir?

Dirseğin uzun süreli kıvrılmasını gerektirici durumlar örneğin, bilgisayar kullanma, araba kullanma, yazı yazma, eli başının altında uyuma sinirin tünelde sıkışmasını kolaylaştırır. Ayrıca daha önce geçirilmiş dirsek kırıkları, dirsek oluşan kitleler de sinir sıkışmasına neden olabilir. Sinir sıkıştıkça sinir liflerinin iletim kalitesi düşer ve şikayetler oluşur.

Bulguları nelerdir?

Bulguların başlangıcı genellikle sinsidir. En sık 30–60 yaş arasında ve erkekler kadınlara göre daha 3 kat daha çok etkilenir. Nadir de olsa çift taraflı görülebilir.

Yüzük(4.parmak) ve küçük parmak(5.parmak)ta uyuşukluk, karıncalanma en sık görülen semptomlardır. (Şekil 2)Ağrı nadirdir. Semptomlar dirseğin uzun süre kıvrık kullanımı örneğin telefon ederken, uyurken şiddetlenir. Dirsek ve ön kol medialinde nadiren az miktarda yanma olabilir.

Sinir sıkışma süresi uzadıkça küçük parmak kısmınadaki kaslarda zayıflama başlar. Çimdikleme yapmak zorlaşabilir.

Şekil 2:Ulnar sinirin duyu alanı ve parmaklara yaptırdığı hareketler

Nasıl tanı konur?

Fizik muayene ile bulguların saptanması ve dirsek kıvrık haldeyken elektromyografi (EMG) yapıldığında, dirsek seviyesinden itibaren sinirde iletim hızının yavaşladığı tespit edilir.

Nasıl tedavi edilir?

Erken tanı alan hastalarda, şikayetlerin artmasının nedeni olan pozisyonlar anlatılarak, bu pozisyonlardan uzak durması amaçlanır. Bazen, dirseği daha düz tutan ateller bulguları azaltmada yarar sağlayabilir. Geç tanı alan ilerlemiş bulguları olan (kas zayıflığı gibi) hastalarda ise, ameliyat gereklidir. Ameliyatta koltuk altından ince iğne ile kol uyuşturulur Sıkışmış olan ulnar sinir, dirsekteki oluğundan çıkartılarak sıkışma ihtimali daha az olan başka bir alana taşınır. Şikayetlerin geçmesi birkaç hafta veya ayı bulabilir. Bazen ameliyat sonrasında fizyoterapi gerekebilir.

ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun