BAŞKAN

Prof. Dr. Mehmet Demirtaş

Başkan demirmeh@yahoo.com Ankara

II. BAŞKAN

Prof. Dr. Hayati Durmaz

II. Başkan hayati.durmaz@gmail.com İstanbul

GENEL SEKRETER

Doç. Dr. Mehmet Armangil

Genel Sekreter mehmetarmangil@yahoo.com Ankara

SAYMAN

Dr. Öğrt. Gör. Melih BAĞIR

Sayman melihbagir@yahoo.com Adana

ÜYE

Dr. Öğr.Gör. Mehmet Baydar

drmehmetbaydar@hotmail.com

Doç. Dr. Yusuf Gürbüz

ygurbuz@gmail.com

Op. Dr. Gökçe Yıldıran

ggokceunal@gmail.com

Prof. Dr. Egemen Altan

egemenaltan@hotmail.com

Doç. Dr. Levent Küçük

kucuklevent@yahoo.com

DENETİM KURULU

Prof. Dr. Murat Üzel

Denetçi Üye Kocaeli

Prof. Dr. Metin Akıncı

Denetçi Üye Ankara

Prof. Dr. Kadir Ertem

Denetçi Üye Malatya

ONUR VE ETİK KURULU

Prof. Dr. Hüseyin Bayram

Onur ve Etik Kurulu Adana

Prof. Dr. Aydın Yücetürk

Onur ve Etik Kurulu İstanbul

Prof. Dr. Sinan Adıyaman

Onur ve Etik Kurulu Ankara

YEDEK YÖNETİM KURULU
YEDEK DENETLEME KURULU ÜYELERİ
YEDEK ONUR ETİK KURUL ÜYELERİ

ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun