Tarihçe

Bugünkü adı Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği olan derneğimiz El Cerrahi ve Rekonstrüksiyonu Derneği adı altında 1977 de kurulmuştur. Dernek resmen kurulduktan sonra göreve başlayan geçici yönetim kurulu şu isimlerden oluşmuştur; Başkan Prof. Dr. Rıdvan Ege, II. Başkan Prof. Dr. Merih Eroğlu, Genel Sekreter Dr. E.Kaya Alpar, Muhasip Üye Prof. Dr. Ayan Gülgönen ve Sayman Üye Prof. Dr. Orhan Arslanoğlu. Derneğimizin Kurucu Başkanı Sayın Prof. Dr. Rıdvan Ege, TEÜECD Genel Başkanlığını 1977 yılından 2004 yılına kadar aktif olarak sürdürmüştür.

Bu süreç içerisinde hem derneğimizin kurumsallaşması hem de meslektaşlarımızın eğitimine yönelik büyük adımlar atılmıştır. Kendi isteği ile dernek başkanlığını bırakan Prof.Dr. Rıdvan Ege’ye 2004 yılında Onursal Başkan Unvanı verilmiştir.

Derneğimizde 2004-2006 döneminde Prof.Dr. Ayan Gülgönen, 2006-2008 döneminde Prof. Dr. Oğuz Polatkan, 2006-2008 döneminde Prof.Dr. Hüseyin Bayram,2008-2010 döneminde Prof. Dr. Sait Ada, 2010-2012 döneminde Prof. Dr. Aydın Yücetürk, 2012-2014 dneminde Prof. Dr. Ahmet Ekin,2016-2018 döneminde Prof. Dr. Tufan Kaleli, 2018-2021 döneminde Prof. Dr. Levent Yalçın başkanlığındaki yönetim kurulları görev yapmıştır. 2021 yılından beri Prof. Dr. Mehmet Demirtaş  başkanlık görevini yürütmektedir

Ülkemizde El Cerrahisinin gelişmesine göz atacak olursak, modern anlamda klasik el cerrahisi uygulamalarının Prof.Dr. Rıdvan Ege, Üniversitelerde ayrı bir birim şeklinde eğitim ve uygulama yapılmasının Prof.Dr.Merih Eroğlu, El ve mikrocerrahinin birlikte uygulamasının ise Prof.Dr. Ayan Gülgönen ile başladığını görürüz.

Prof.Dr. Ege, 1966 yılında Amerika’da New York Columbia Üniversitesinde Dr. Carroll’un, Los Angeles Southern California Üniversitesinde Dr. Boyes’un, Iowa üniversitesinde Dr. Flatt’ın yanında çalışarak El Cerrahisi eğitimini geliştirmiştir. Ülkemize döndükten sonra çalıştığı Üniversitelerde El Cerrahisi uygulamalarına ağırlık vermiş, El Cerrahisinin ayrı bir uygulama alanı olduğu anlayışını yerleştirmiştir. 1977 yılında El Cerrahi ve Rekonstrüksiyonu Derneği’ni kurarak 27 yıl süreyle başkanlığını yapmıştır.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Ortopedi ve Travmatoloji öğretim üyesi olarak çalışmakta iken 1970 yılında New York Colombia Üniversitesinde Prof. Dr. Carrol’un yanına giderek El Cerrahisi eğitimi alan Prof.Dr. Merih Eroğlu, yurda döndükten sonra Ortopedi ve Travmatolojiye bağlı bir alt birim olarak El Cerrahisi birimini oluşturmuş ve El Cerrahisi eğitimi ve uygulamaları yapılmasını başlatmıştır. Bu kurumdan el cerrahisi yapan çok sayıda cerrah yetişmiştir.

Plastik cerrahi kökenli hocamız Prof. Dr. Ayan Gülgönen ise 1970 yılında New York Colombia Üniversitesinde Prof.Dr. Carrol’un yanında, 1977 yılında Fransa Nancy Hospital Jeanne D’Arc’da Dr. Michon’un yanında çalışarak ülkemize mikrocerrahi getirmiştir. İlk replantasyonu 1978 yılında yapan Prof.Dr. Gülgönen, yurt dışındaki uygulamaları göz önüne alarak, bu işin bir ekip işi olması nedeniyle 1980 yılında İstanbul Özel Fransız Pastör hastanesinde el rehabilitasyonunu da içeren geniş bir El Cerrahisi ekibi oluşturmuştur. Üniversiteler ve eğitim hastanelerinden gelen çok sayıda hekim, bu özel kurumda El ve Mikrocerahi eğitimi almış ve daha sonra El cerrahisini kendi kliniklerinde uygulamaya başlamışlardır. Yurt içi veya yurt dışı El cerrahisi eğitimi alanların sayısı artması sonrası El Cerrahisi ülkemizde gelişmeye devam etmiş,

Bugün Ülkemizin değişik illerindeki Üniversitelerde hizmet veren 18 kadar El Cerrahisi Bilim Dalı veya Birimi ile özel el cerrahisi ekipleri ve hastaneleri bulunmaktadır.  2009 da yürürlüğe giren Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile El Cerrahisi bir yan dal uzmanlığı olarak kabul edilmiş, böylece bu bilim dalları El Cerrahisi Uzmanı yetiştirecek hale gelmişlerdir. Bu yönetmeliğe göre El Cerrahisi uzmanlığı için Ortopedi ve Travmatoloji ile Plastik ve  Rekonstruktif Cerrahi uzmanlığı üzerine 2 yıllık süreyle eğitim gerekmektedir .

Derneğimiz çift yıllarda olmak üzere iki yılda bir Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi yapmaktadır. 2006 yılından beri her yıl Prof.Dr. Rıdvan Ege Temel El Cerrahisi Kursu yapılmaktadır.  Derneğimiz FESSH ve IFSSH üyesidir .

 • 1977 -2004

  Arası Rıdvan Ege Döneminde Görev Alan Yönetim Kurulu Üyeleri

  -Prof. Dr. Merih Eroğlu

  -Prof.Dr. Emin Kaya Alpar

  -Prof.Dr. Ayan Gülgönen

  -Prof.Dr. Orhan Aslanoğlu

  -Prof. Dr. Güler Hazarlı

  -Prof. Dr. Oğuz Polatkan

  -Prof. Dr. İsmail Çallı

  -Op. Dr. Ömer Erçetin

  -Op. Dr. Orhan Girgin

  -Prof. Dr. Ahmet Ekin

  -Prof. Dr. Aydın Yücetürk

  -Prof. Dr. Abdullah Keçik

  -Prof. Dr. Tufan Kaleli

  -Prof. Dr. Mehmet Demirtaş

  -Prof. Dr. Arslan Bora

  -Prof. Dr. Sait Ada

 • 2004-2006

  Dönemi Yönetim Kurulu

  Başkan

  Prof.Dr. Ayan Gülgönen

  II. Başkanlar

  Prof. Dr. Mehmet Demirtaş

  Prof. Dr. Oğuz Polatkan

  Üyeler

  Prof. Dr. Abdullah Keçik (Sayman Üye)

  Prof. Dr. Aydın Yücetürk (Genel Sekreter)

  Prof. Dr. Ahmet Ekin

  Prof. Dr. Hüseyin Bayram

  Prof. Dr. Sait Ada

  Prof. Dr. Tufan Kaleli

 • 2006-2008

  Dönemi Yönetim Kurulu

  Başkan

  Prof.Dr. Oğuz Polatkan

  2.Başkanlar

  Prof.Dr. Mehmet Demirtaş

  Prof.Dr. Aydın Yücetürk

  Üyeler

  Prof.Dr. Sait Ada

  Doç.Dr. Şadan Ay

  Prof.Dr. Hüseyin Bayram

  Prof.Dr. Gürsel Leblebicioğlu (Sayman Üye)

  Prof.Dr. Türker Özkan

  Doç.Dr. Levent Yalçın(Genel Sekreter)

 • 2008-2010

  Dönemi Yönetim Kurulu

  Başkan

  Prof.Dr. Hüseyin Bayram

  2.Başkanlar

  Prof. Dr. Ahmet Ekin

  Prof. Dr. Türker Özkan

  Üyeler

  Doç. Dr. Yalçın Ademoğlu

  Doç. Dr. Şadan Ay(Genel Sekreter)

  Doç. Dr. Yüksel Özkan

  Prof. Dr. Gürsel Leblebicioğlu (Sayman Üye)

  Prof.Dr. Sinan Adıyaman

  Doç. Dr. Levent Yalçın

 • 2010-2012

  Dönemi Yönetim Kurulu

  Başkan

  Prof. Dr. Sait Ada

  2.Başkanlar

  Prof. Dr. Hayati Durmaz

  Prof. Dr. Sinan Adıyaman

  Üyeler

  Prof. Dr. Serdar Tüzüner (Genel Sekreter)

  Op. Dr. Berkan Mersa (Sayman Üye)

  Doç. Dr. Ufuk Nalbantoğlu

  Doç. Dr. Mehmet Alp

  Prof. Dr. Atakan Aydın

  Prof.Dr. Mustafa Herdem

 • 2012-2014

  Dönemi Yönetim Kurulu

  Başkan

  Prof. Dr. Aydın Yücetürk

  2.Başkanlar

  Prof. Dr. Mustafa Herdem

  Prof. Dr. Gürsel Leblebicioğlu

  Üyeler

  Prof. Dr. S. Sinan Bilgin (Genel Sekreter)

  Op. Dr. Berkan Mersa (Sayman Üye)

  Doç. Dr. Ufuk Nalbantoğlu

  Doç. Dr. Şadan Ay

  Prof. Dr. Atakan Aydın

  Op. Dr. İbrahim Kaplan

 • 2016-2018

  Dönemi Yönetim Kurulu

  Başkan

  Prof. Dr. Tufan Kaleli

  2.Başkan

  Prof. Dr. Hakan Gündeş

  Üyeler

  Doç. Dr. Mustafa Kürklü (Genel Sekreter)

  Prof.Dr. Fahir Demirkan (Sayman Üye)

  Prof.Dr. Kahraman Öztürk

  Doç. Dr. Tahir Sadık Sügün

  Prof.Dr.Haluk Özcanlı

  Doç.Dr. Cengiz Eren Cansü

  Doç. Dr. Fatih Zor

 • 2018-2021

  Dönemi Yönetim Kurulu

  Başkan

  Prof. Dr. Levent Yalçın

  2.Başkan

  Prof. Dr. Hayati Durmaz

 • Prof. Dr. Arif Türkmen

 • Üyeler

  Doç. Dr. Cengiz Eren Cansü (Genel Sekreter)

  Op.Dr. Melih Bağır (Sayman Üye)

  Prof.Dr. Nazım Karalezli

  Doç. Dr. Tahir Sadık Sügün

  Op.Dr. Hasan Onur Arık

  Doç.Dr. Murat Sinan Engin

 •  

  2021-2023 

  Dönemi Yönetim Kurulu

  Başkan 

  Prof. Dr. Mehmet Demirtaş

  2.Başkan

  Prof. Dr. Hayati Durmaz

   

  Üyeler

  Doç. Dr. Mehmet Armangil (Genel Sekreter)

  Dr. Öğr. Üyesi Melih Bağır (Sayman Üye)

  Prof. Dr. Egemen Altan

  Op. Dr. Gökçe Yıldıran

  Op. Dr. Mehmet Baydar

  Doç. Dr. Levent Küçük

  Doç. Dr. Yusuf Gürbüz

   

ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun