TEÜECD Faaliyet Raporu 2018-2021

TEÜECD Faaliyet Raporu 2018-2021

HABER TARİHİ: 07 Nisan 2021
539 Kişi okudu

TÜRK EL VE ÜST EKSTREMİTE CERRAHİSİ DERNEĞİ MAYIS 2018- ŞUBAT 2021 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1.8 Mayıs 2018 tarihinde yapılan olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulumuz ilk toplantısında görev dağılımı yapmıştır. Başkanlığa Dr. Levent Yalçın,  başkan yardımcılığına Dr. Hayati Durmaz ve Dr. Arif Türkmen, saymanlığa Dr. Melih Bağır, Genel Sekreterliğe Dr. Cengiz Eren Cansü, üyeliklere ise Dr. Nazım Karalezli, Dr. Hasan Onur Arık, Dr. Murat Sinan Engin, Dr. Tahir Sadık Sügün seçilmişlerdir. Dr. Nazım Karalezli IFSSH delegesi, Dr. Arif Türkmen FESSH delegesi olarak görevlendirilmişlerdir.

2.Dr. Muhittin Şener derneğimiz tarafından yayınlanan Hand &Microsurgery isimli derginin editörü olarak görevlendirilmiştir. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneğinin bilimsel dergisi olan ve 2012 yılından bu yana İngilizce olarak yayınlanan “Hand & Microsurgery”, 2018 yılından itibaren Ulakbim-TR dizinine kabul edilmiştir. Dergi logosu değiştirilmiş ve üyelerimizle paylaşılmıştır.

3.Derneğimizin muhasebe işleri ile ilgili olarak Mali Müşavir Burak Uygunlar ile çalışılmaya başlanmıştır.

4.Derneğimize iletilen ve üyelerimizi ilgilendiren TTB, IFFSH ve FEESH bilgilendirme yazıları web sayfamız ve mail aracılığıyla üyelerimize iletilmiş ve TTB tarafından düzenlenen toplantılara dernek temsilcilerimizin katılımı sağlanmıştır. TTB-UYEK 17.12.2019 tarihinde Ulusal Yeterlik Kuruluna El Cerrahisinin de dâhil edilmesi için yapılan başvuru kabul edilmiştir.

 • 15 Mart 2021 TTB UDEK Cerrahi Alandaki Derneklerin Ortak Toplantısı Dr. Öğrt. Üyesi Melih Bağır
 • 24-27 Mart 2021 13. Tıp Bilişimi Kongresi Op. Dr. Ahmet Savran
 • Ek 13 ile ilgili Çalışma Grubu Doç. Dr. Şadan Ay- Doç. Dr. Egemen Ayhan
 • 9 Aralık 2020 HUV Danışma Kurulu Toplantısı Prof. Dr. Aydın Yücetürk
 • 12-13 Aralık 2020 TUEK Prof. Dr. Metin Eskandari- Op. Dr. Kadir Çevik
 • 2 Temmuz 2020 TTB Özel Hekimlik Toplantısı Prof. Dr. Levent Yalçın
 • TTB Maluliyet Değerlendirme Rehberi Çalışmaları Doç. Dr. Şadan Ay
 • 5 Şubat 2020 SUT Uygulamaları ile ilgili toplantı Doç. Dr. Şadan Ay
 • 11 Şubat 2020 Uzmanlık Dernekleri Ortak Toplantısı Prof. Dr. Levent Yalçın
 • 7 Mart 2020 "Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu Toplantısı Doç. Dr. Eren Cansü
 • 14 Aralık 2019 UDEK seçimli genel kurulu Prof. Dr. Levent Yalçın
 • 22 Ağustos 2019 TÜBA Başkanı ile Uzmanlık Dernekleri Yeterlik Sınavı konulu görüşme Prof. Dr. Metin Akıncı
 • 14 Temmuz 2019 TTB Özel Hekimlik Kol Toplantısı hk Prof. Dr. Levent Yalçın
 • 14 Haziran 2019 Uzmanlık Eğitimi Kurum Akreditasyon Süreç Toplantısı Prof. Dr. Metin Akıncı
 • 14 Mayıs 2019 Reklam/Tanıtım/Etik İhlalle Konulu Toplantı Prof. Dr. Levent Yalçın
 • 18 Nisan 2019 Kurum Ziyaret Standartları, Öz değerlendirme Süreci Prof. Dr. Akif Muhtar Öztürk
 • 26 Nisan 2019 TTB-HUV Danışma Kurulu toplantısı Doç. Dr. Şadan Ay
 • 29 Mart 2019 Tıp Fakültesi Uzmanlık Eğitimi Akreditasyon İşbirliği Toplantısı Prof. Dr. Akif Muhtar Öztürk
 • 19 Şubat 2019 Uzmanlık Dernekleri Ortak Toplantısı (Sağlıkta şiddet,Sağlık alanında yaşanan reklam, tanıtım ihlalleri, Uzmanlık eğitiminde yaşanan sorunlar, 100. Yılını kutlayacağımız 14 Mart Tıp Haftası’na ilişkin etkinlikler) Prof. Dr. Levent Yalçın
 • 21 Eylül 2018 “Muayenehanede Yapılabilecek Tıbbi İşlemler Listesi” Hk. Prof. Dr. Sinan Adıyaman
 • 16 Aralık 2018 Özel Sağlık Sektörü Çalışanlarının Sözleşmeleri Prof. Dr. Levent Yalçın

5.ECYEK yönetmeliği değerlendirilmiş ve ECYEK üyeleri belirlenmiştir. Yeni dönemde Dr. Akif Muhtar Öztürk, Dr. Ahmet Savran, Dr. Ali Emre Aksu, Dr. Ayşe Şencan, Dr. Egemen Ayhan, Dr. Mehmet Armangil ve Dr. Metin Akıncı ECYEK üyeleri olarak görevlendirilmişlerdir. Kurul bu dönemde üç toplantı düzenlemiştir.

6.2019 yılı ASSH Travelling Fellowship programı için yönetim kurulumuz Dr. Mert Karaduman’ı seçmiş ve görevlendirilmiştir.

7.15 Mart 2019 FESSH Board Sınavı yazılı bölümü Dr. Gürsel Leblebicioğlu başkanlığında yurtdışından 6 adayın katılımı ile dernek ofisinde yapılmış ve mali destek sağlanmıştır.

8.Eğitim Faaliyetleri:

 • Prof. Dr. Rıdvan Ege Temel El Cerrahisi Kurslarının on üçüncüsü 7-8 Aralık 2018 tarihlerinde SBÜ Baltalimanı Kemik Hastalıkları SUAM’da Dr. Kahraman Öztürk ve Dr.Tahir Sadık Sügün başkanlığında 92 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.
 • 9 Mart 2019 tarihinde Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 7.Palandöken Ortopedi Günleri bilimsel programı ‘Üst Ekstremite Spor Yaralanmaları’ olarak Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği Tarafından hazırlanmıştır.
 • 26-27 Nisan 2019 tarihlerinde Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği ile birlikte ve Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği tarafından Dr. Levent Yalçın başkanlığında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binasında ‘’El ve Üst Ekstremite ’de Cerrahi Açılımlar ‘Topografik Anatomi Çalışması’’ 24 katılımcı ile düzenlenmiştir.
 • 18 Mayıs 2019 tarihinde İzmir’de düzenlenen TEÜECD ile birlikte düzenlenen EMOT 25.Yılı Bölgesel Toplantısında ‘Fleksör Tendon Cerrahisi’ konusu ele alınmıştır.
 • 28-30 Haziran 2019 tarihlerinde Amasya’da TPRCD ile TEÜECD’ nin birlikte düzenlediği ve Sağlık bakanlığından yetkililerin katıldığı toplantıda  ‘İş Kazaları ve El Yaralanmaları ‘ konusu işlenmiştir.
 • Prof. Dr. Rıdvan Ege Temel El Cerrahisi Kurslarının on dördüncüsü 6-7 Aralık 2019 tarihlerinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Dr. Erhan Coşkunol başkanlığında 66 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.
 • 21 Aralık 2019 tarihinde Adana’da düzenlenen ‘Çukurova Üniversitesi’nde El Cerrahisinin 25.Yılı’ konulu toplantıya destek sağlanmıştır.
 • Temel El Bilek Artroskopi Kursu 16-17 Ocak 2020 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Yaşar Uçar Klinik Anatomi Eğitim ve Araştırma Ünitesi’ nde Dr. Levent Yalçın koordinatörlüğünde Dr. Hayati Durmaz, Dr. Tufan Kaleli ve Dr. Serdar Tüzüner başkanlığında 17 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.
 • 15. Prof. Dr. Rıdvan Ege El Cerrahisi Kursu 22-23 Mayıs 2021 tarihlerinde Prof. Dr. Metin Eskandari Başkanlığında ve Dr. Öğrt. Gör. Melih Bağır koordinatörlüğünde çevrimiçi olarak düzenlenecektir.

 

9.2018 ve 2019 yılları dernekler beyannamesi düzenlenerek dernekler masasına bildirilmiştir.

10.Ankara ve İstanbul el cerrahisi gruplarının toplantı duyurularına derneğimiz desteği verilmiştir.

11.Dernek web sayfası Dr. Levent Yalçın yönetiminde yeniden düzenlenmiş ve güncellenmiştir.

12.Prof. Dr. Ahmet Karaoğuz, Prof. Dr. İsmail Hakkı Çallı ve Prof. Dr. Oğuz Polatkan yönetim kurulumuz tarafından IFSSH Pioneer adayları olarak önerilmişler ve 17-21 Haziran 2019 tarihlerinde Berlin'de düzenlenecek Dünya El Cerrahisi (IFSSH) Kongresinde "Pioneer of Hand Surgery" ödülünü almaya hak kazanmışlardır.

13.2019 ve 2020 yılları FESSH ve 2019 yılı IFSSH ve 2019-2020 yılları TTB aidatları ödenmiştir.

14.2019 ve 2020 yılları emlak vergileri ödenmiştir.

15.Dernek logomuz yenilenmiş ve üyelerimize duyurulmuştur.

16.2018-2020 TEÜECD Stratejik Planı Dr. Hüseyin Botanlıoğlu tarafından hazırlanmış ve web sayfasında yayınlanmıştır.

17.17.Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi’nin El Terapistleri Derneği ile beraber 10-13 Mayıs 2020 tarihinde Eskişehir’de yapılması planlanmış,  hazırlıkları tamamlanmış fakat Covid19 sebebi ile alınan önlemlerden dolayı 16-20 Kasım tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenmiş ve kongre kayıtları kongre web sitesinde yayınlanmıştır.

18.Derneğimize bu dönemde 12 yeni üye kaydı yapılmıştır.

19.FESSH Academy tarafından Macaristan’da düzenlenen kurs için Dr. Gökçe Yıldıran Dr. Emre Yurdakul, Dr. Mert Asfuroğlu ve Dr. Murat İpteç’in isimleri bildirilmiş ve indirimli olarak kurstan faydalanmaları sağlanmıştır. 2021 yılında yapılması planlanan FESSH Academy için Dr. Barış Kafa, Dr. Melih Bağır, Dr. Murat Sinan Engin ve Dr. Kadir Çevik’in isimleri bildirilmiştir.

20.Derneğimiz Covid 19 Salgın döneminde eğitim toplantılarına zoom üzerinden devam etmiş ve 21 toplantı düzenlemiştir.

 • 25.03.2021 Aşamalı Motor Görselleme Eğitimi Moderatör Uz. Erg. Özge Buket Cesim Konuk Dr. Öğrt. Üyesi Burcu Dilek
 • 18.03.2021 El Cerrahisinde İz Bırakanlar Moderatör Prof. Dr. İrfan Ayan Konuk Prof. Dr. Arslan Bora
 • 11.03.2021 Humerus Proksimal Kırıkları Moderatör Op. Dr. Mehmet Baydar Konuk Prof. Dr. Mehmet Demirtaş
 • 25.02.2021 Distal Humerus Kaynamamalarına Yaklaşım Moderatör Doç. Dr. Erdinç Acar Konuk Prof. Dr. Kahraman Öztürk
 • 18.02.2021 El Cerrahisinde İz Bırakanlar Moderatör Dr. Ümit Kantarcı Konuk Dr. Oya Bayrı
 • 11.02.2021 El Cerrahisinde Unutamadığım Olgulardan Örnekler Moderatör Dr. Öğrt. Gör. Melih Bağır Konuk: Prof. Dr. Ahmet Karaoğuz
 • 28.01.2021 Konuk Periferik Sinir Yaralanmalarında Denerve Kas Yönetimi Doç. Dr. Tüzün Fırat Dr. Fzt. Aymen Balıkçı
 • 26.11.2020 El Bilek Distal Radia-Ulnar Eklem Ağrısı Olan Hastaya Nasıl Yaklaşıyorum? Moderatör Uz. Dr. Zeynel Mert Asfuroğlu Konuk Prof. Dr. Kadir Ertem
 • 29.10.2021 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Toplantısı Kubital Tünel Sendromunda Açık Gevşetme Şart mı? Moderatör Op. Dr. Gökçen Yıldırım Konuklar Sacit Kutlu Prof. Dr. Muhittin Şener
 • 22.10.2020 Karpal Tünel Sendromuna El Terapisti Yaklaşımı Moderatör Uz. Fzt. Halil İbrahim Ergen Konuk Uz. Fzt. Aysel Enhoş
 • 15.10.2020 Kompleks Dirsek Yaralanmalarında Dirsek Protezi İnterpoziyon Artroplastisi Seçenekleri Moderatör Uz. Dr. Ömer Ayık Konuk Prof. Dr. Ahmet Ekin
 • 08.10.2020 Üst Ekstremitede EMG’yi Nasıl Okuyorum? Nelere Dikkat Ediyorum? Moderatör Op. Dr. Ahmet Savran Konuk Prof. Dr. Mustafa Ertaş
 • 01.10.2020 CMC Eklem Osteartritine El Terapisti Yaklaşımı Moderatör Uz. Fzt. Beray Keleşoğlu Işın Konuk UZ. Fzt. Firdevs Kul
 • 24.09.2020 Birinci CMC Eklem Artritli Hastaya Yaklaşım Moderatör Op. Dr. Tamer Coşkun Konuk Prof. Dr. Hayati Durmaz
 • 17.09.2020 Zone 2 Fleksör Tendon Yaralanmalarına Terapi Yaklaşımı Moderatör Uz. Fzt. Ahmet Gökkurt Konuk Prof. Dr. Çiğdem Öksüz
 • 10.09.2020 Zone 2 Fleksör Tendon Yaralanmalarını Nasıl Tedavi Ediyorum? Moderatör Op. Dr. Can Emre Baş Konuk Op. Dr. Ömer Erçetin
 • 27.08.2020 Önkol Çift Kemik Kırığı ARİF Sonrası Osteomiyelit Moderatör Op. Dr. Ali Özdemir Konuk Prof. Dr. Sinan Bilgin
 • 13.08.2020 Parmak Ucu Defektlerine Nasıl Yaklaşıyorum Moderatör Dr. Öğrt. Gör. Melih Bağır Konuk Prof. Dr. Mehmet Alp
 • 30.07.2020 Brakial Pleksus Cerrahi Tedavisinde Değişen Görüşlerim Moderatör Dr. Öğrt. Gör. Kadir Çevik Konuk Prof. Dr. Aydın Yücetürk
 • 16.07.2020 El El Bileği Kırıkları, Ne Zaman Konservatif Tedavi? Ne Zaman Cerrahi Tedavi? Moderatör Doç. Dr. Egemen Ayhan Konuk Prof. Dr. Sait Ada

 

 ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun