TEÜECD OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU...

TEÜECD OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU...

HABER TARİHİ: 04 Mayıs 2023
1131 Kişi okudu

Sayın Üyemiz,

 

Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği Olağan Genel Kurulu; 19 Mayıs 2023 Cuma günü  saat 14:00'de Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği Atatürk Bulvarı 175/20 Ankara adresinde  aşağıda yazılı gündem ile yapılacaktır. 

 

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, 18. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi sırasında 26 Mayıs 2023 Cuma günü saat 18.00’de Tasigo Otel Eskişehir'de  aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

 

 

TÜRK EL VE ÜST EKSTREMİTE CERRAHİSİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU 

 

Gündem

1.  Açılış ve Yoklama

2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3.  Divan Başkanı ve Divan Kurulu üyelerinin seçimi

4.  Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası

5.  Mali raporunun okunması ve ibrası

6.  Denetleme raporlarının okunması ve ibrası

7.  Tahmini bütçenin görüşülmesi ve ibrası

8. Kadavra eğitim kursları ile ilgili tüzük değişikliği görüşülmesi

9. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur- Etik Kurul seçimleri

10. Dilek ve temenniler

11. KapanışÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun