TEÜECD Olağan Genel Kurul Erteleme...

TEÜECD Olağan Genel Kurul Erteleme...

HABER TARİHİ: 01 Haziran 2021
1007 Kişi okudu

Sayın Üyemiz,

 

4 Haziran 2021 Cuma günü yapılması planlanan Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği Olağan Genel Kurulu 31 Mayıs 2021 tarihli İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda iptal edilmiştir. Genel kurulumuz 18 Haziran 2021  Cuma günü  saat 13:00'de Ufuk Üniversitesi Balgat Kampüsü Prof. Dr. Rıdvan Ege Konferans Salonu'nda aşağıda yazılı gündem ile yapılacaktır. 

 

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, 25 Haziran 2021 Cuma günü saat 13.00’de Ufuk Üniversitesi Balgat Kampüsü Prof. Dr. Rıdvan Ege Konferans Salonu'nda  aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

 

 

TÜRK EL VE ÜST EKSTREMİTE CERRAHİSİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU 

 

Gündem

1.  Açılış ve Yoklama

2.  Başkanlık ve Divan Heyetinin seçimi

3.  Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

4.  Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması

5.  Mali raporunun okunması

6.  Denetleme raporlarının okunması

7.  Faaliyet raporu ve mali rapor hakkında görüşme ve ibrası

8.  Denetleme raporu hakkında görüşme ve ibrası

9.  Tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması

10.TEÜECD ve El Terapistleri Derneği tarafından birlikte düzenlenecek olan ulusal kongrelerimizde kar paylaşımının protokole bağlanmasının  görüşülmesi

11.Üye aidatları ile ilgili görüşülmesi

12-Onur-Etik Kurul Yönergesinin hazırlanmasının görüşülmesi

13. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri

14. Dilekler ve temenniler

15. KapanışÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun